• 0-312-4258811, 0-312-4183279, 0-312-4178032
  • isgumer@isgumer.com, info@isguvenligiltd.com

Mevzuat4857 no’lu iş kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/1_5_6331.pdf

Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10808&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Kişisel koruyucu donanimlarin işyerlerinde kullanilmasi hakkinda yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130702-2.htm

Çalişma ve sosyal güvenlik bakanliği piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.AspxMevzuatKod=7.5.18855&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Piyasa%20G%C3%B6zetimi